تگ - مفصل زانو

چه زمانی نیاز به تعویض مفصل داریم ؟

آیا مفصل من نیاز به تعویض دارد؟ در مواقعی که به علت آسیب های زانو این مفصل تخریب شده است، دردهای شدیدی در آن ایجاد میشود که ممکن است فرد را حتی از فعالیت های ساده ای نظیر بالا رفتن از پله و یا راه رفتن دور کند. درد حتی ممکن است در هنگام نشستن و خوابیدن هم وجود داشته باشد....